ข้อกำหนดและเงื่อนไข marathonman.net

ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : มีความเข้มงวดในนโยบายในรูปแบบความเป็นส่วนตัว เพื่อปกป้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ คุ้มครองการเข้าถึงในรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อปกป้องการเข้าใช้งานในข้อมูลส่วนตัวเพื่อปกป้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน และไม่ให้นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม 

การตรวจอายุ : ทางเว็บไซต์อาจมีข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น อายุผู้ใช้งานนั้นต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป โดยเนื้อหาทั้งหมดอาจเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยผู้ใช้นั้นต้องยอมรับข้อตกลงในการเข้าใช้บริการ โดยระบุเงื่อนไขการเข้าใช้บริการ ซึ่งข้อกำหนดในการใช้งานนั้นต้องเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น 

ข้อกำหนดการใช้ : ข้อกำหนดนี้ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ในการใช้งานที่อยู่ใน marathonman.net มันหมายความว่า ห้ามทำซ้ำหรือแบ่งปันการดาวน์โหลดก่อนได้รับอนุญาต จากทางลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ รายการใช้งานห้ามให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดความสับสนการเข้าใจผิดกับผู้อื่น หรืออาจเกิดการแอบอ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตในเนื้อหาที่ไม่สมควรและไม่ถูกต้อง 

การยอมรับความเสี่ยง : ความน่าเชื่อถืออาจใช้ได้กับบางเว็บไซต์เท่านั้นซึ่งเนื้อหาต่างๆนั้นอาจมีสิ่งล่อแหลมและผิดกฎหมายและสิ่งที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเนื้อหาล่อแหลมราวมกราคมจาก หรืออาจมีเนื้อหาได้ละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการขบวนปฏิบัติตามกฎหมายและดูเนื้อหาที่เหมาะสม ใช้วิจารณญาณในการใช้งาน  และเลือกโหลดเกมที่น่าเชื่อถือเท่านั้น  ไปวางเว็บไซต์อาจมีเนื้อหาคุณภาพที่ไม่สมควรคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ ควรตรวจสอบในความเป็นมืออาชีพของเว็บใช้งานก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง 

การจำกัดความรับผิดชอบ : marathonman.net ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้บริการ เช่น ความเสียหายที่อาจเกี่ยวข้องกับไวรัสทางคอมพิวเตอร์ การสูญเสียข้อมูล  หรือค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการละเมิดลิขสิทธิ์ ดูความเสียหายอื่นๆ ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบ